Klienci TMK SERWIS

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 1 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 s.1) – dalej RODO informujemy, że:

I Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest TMK SERWIS z siedzibą Lublinie.

II Cele i podstawy przetwarzania

Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji umowy. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

III Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z realizacji umowy kupna/sprzedaży będą przetwarzane dopóki nie zostaną na Twoją prośbę usunięte.

V Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez dział marketingu, dział sprzedaży, dział księgowy firmy TMK Serwis.

VI zgodnie z RODO przysługuje Ci:

  • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • Prawo do sprostowania swoich danych
  • Prawo do usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • Prawo do przenoszenia danych,
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

VII Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji umowy sprzedaży.

 VII Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji umowy kupna sprzedaży.